k.ú.: 613843 - Břevnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548278 - Břevnice NUTS5 CZ0631548278
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 1468198
zahrada 94 58906
ovoc. sad 1 3136
travní p. 64 437790
lesní poz 62 1120520
vodní pl. nádrž umělá 1 3336
vodní pl. rybník 2 2111
vodní pl. tok přirozený 10 33432
vodní pl. zamokřená pl. 3 2146
zast. pl. zbořeniště 2 3495
zast. pl. 96 31729
ostat.pl. dráha 6 53857
ostat.pl. jiná plocha 43 48764
ostat.pl. manipulační pl. 1 868
ostat.pl. neplodná půda 8 4840
ostat.pl. ostat.komunikace 37 64637
ostat.pl. silnice 6 21236
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6043
ostat.pl. zeleň 1 441
Celkem KN 474 3365485
Par. DKM 474 3365485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 62
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 90
LV 113
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.07.2018
DKM-KPÚ 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1838 23.07.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.