k.ú.: 613924 - Ondrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595357 - Březí NUTS5 CZ0635595357
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 388733
zahrada 17 15468
travní p. 66 102989
lesní poz 3 41053
vodní pl. nádrž umělá 1 1418
vodní pl. zamokřená pl. 1 184
zast. pl. zbořeniště 3 399
zast. pl. 37 16628
ostat.pl. jiná plocha 6 1348
ostat.pl. neplodná půda 3 2286
ostat.pl. ostat.komunikace 12 10322
ostat.pl. silnice 21 7150
ostat.pl. zeleň 8 3391
Celkem KN 280 591369
Par. KMD 280 591369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 37
LV 50
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 10:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.