k.ú.: 613932 - Březí nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595365 - Březí nad Oslavou NUTS5 CZ0635595365
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2884160
zahrada 133 68082
travní p. 251 868469
lesní poz 181 1472928
vodní pl. rybník 21 445378
vodní pl. tok přirozený 42 32899
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 34
vodní pl. zamokřená pl. 1 233
zast. pl. zbořeniště 1 171
zast. pl. 264 60854
ostat.pl. jiná plocha 110 39259
ostat.pl. manipulační pl. 15 10208
ostat.pl. neplodná půda 49 36009
ostat.pl. ostat.komunikace 67 156659
ostat.pl. silnice 12 41164
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 33886
ostat.pl. zeleň 7 5543
Celkem KN 1416 6155936
Par. DKM 1416 6155936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 119
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 262
LV 320
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.09.2020
DKM 1:1000 27.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.09.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.05.2022 14:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.