k.ú.: 614009 - Zvěrkovice u Týna nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545155 - Temelín NUTS5 CZ0311545155
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 802 2532662
zahrada 104 68289
travní p. 191 236882
lesní poz 110 395673
vodní pl. nádrž umělá 2 1228
vodní pl. tok umělý 108 16446
vodní pl. zamokřená pl. 7 1701
zast. pl. společný dvůr 1 250
zast. pl. zbořeniště 2 2335
zast. pl. 74 38912
ostat.pl. dráha 2 476
ostat.pl. jiná plocha 170 104030
ostat.pl. manipulační pl. 40 19040
ostat.pl. neplodná půda 82 43668
ostat.pl. ostat.komunikace 147 47060
ostat.pl. silnice 38 48640
ostat.pl. zeleň 1 42
Celkem KN 1881 3557334
Par. DKM 1881 3557334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 66
LV 149
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2016
THM-V 1:2000 16.12.1983 21.06.2016 THM číselné
S-SK GS 1:2880 1870 16.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 17.05.2022 10:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.