k.ú.: 614106 - Proseč u Březiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581429 - Březina NUTS5 CZ0643581429
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 792666
zahrada 152 116715
travní p. mez, stráň 8 7302
travní p. 48 24951
lesní poz ostat.komunikace 1 6128
lesní poz 5 594945
vodní pl. nádrž přírodní 1 942
zast. pl. zbořeniště 1 271
zast. pl. 225 99083
ostat.pl. jiná plocha 52 14498
ostat.pl. manipulační pl. 2 435
ostat.pl. neplodná půda 3 762
ostat.pl. ostat.komunikace 52 60404
ostat.pl. silnice 8 10717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7030
ostat.pl. zeleň 1 2275
Celkem KN 886 1739124
Par. DKM 886 1739124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 190
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 223
LV 291
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 22.12.1995
S-SK ŠS 1:2880 1826 21.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.