k.ú.: 614114 - Březina u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582891 - Březina NUTS5 CZ0643582891
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 684 1789397
zahrada 140 93696
ovoc. sad 14 13541
travní p. 319 208775
lesní poz les s budovou 11 346
lesní poz 216 728873
vodní pl. tok přirozený 21 86504
zast. pl. společný dvůr 2 36
zast. pl. 388 69017
ostat.pl. dráha 1 140
ostat.pl. jiná plocha 155 60489
ostat.pl. manipulační pl. 13 16995
ostat.pl. neplodná půda 58 13396
ostat.pl. ostat.komunikace 172 60593
ostat.pl. silnice 80 40399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 12456
Celkem KN 2301 3194653
Par. DKM 2301 3194653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 234
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 386
LV 516
spoluvlastník 722

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 16.08.1999
ZMVM 1:2000 01.08.1989 15.08.1999
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 12:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.