k.ú.: 614599 - Březolupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592081 - Březolupy NUTS5 CZ0722592081
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2207 7493513
zahrada 614 328136
ovoc. sad 1 24528
travní p. 471 924374
lesní poz les s budovou 3 17648
lesní poz 120 5392434
vodní pl. nádrž umělá 1 8403
vodní pl. rybník 1 30829
vodní pl. tok přirozený 41 127063
vodní pl. tok umělý 2 1709
vodní pl. zamokřená pl. 1 6775
zast. pl. zbořeniště 7 1237
zast. pl. 812 233101
ostat.pl. jiná plocha 335 298039
ostat.pl. manipulační pl. 32 45173
ostat.pl. neplodná půda 19 20151
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2913
ostat.pl. ostat.komunikace 263 400893
ostat.pl. pohřeb. 3 4754
ostat.pl. silnice 47 90191
ostat.pl. skládka 2 27311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1505
ostat.pl. zeleň 91 319612
Celkem KN 5077 15800292
Par. DKM 2425 9148523
Par. KMD 2652 6651769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 550
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
č.e. zem.stav 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 13
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 46
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 768
byt.z. byt 21
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 23
LV 1214
spoluvlastník 1802

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 12.09.2017 1:1000 12.09.2017 *)
DKM-KPÚ 30.03.2012 1:1000 30.03.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 20.05.2022 04:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.