k.ú.: 614645 - Tisová u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 25 15580
travní p. 17 18444
lesní poz les(ne hospodář) 5 45868
vodní pl. nádrž umělá 2 3129
vodní pl. rybník 1 484
vodní pl. tok přirozený 11 53478
vodní pl. zamokřená pl. 1 2917
zast. pl. zbořeniště 1 48
zast. pl. 159 543951
ostat.pl. jiná plocha 151 1931496
ostat.pl. manipulační pl. 50 988128
ostat.pl. neplodná půda 14 96794
ostat.pl. ostat.komunikace 34 18158
ostat.pl. silnice 78 205388
ostat.pl. skládka 1 95710
ostat.pl. zeleň 2 494
Celkem KN 552 4020067
Par. DKM 552 4020067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če výroba 11
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 155
LV 50
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.11.2012
FÚO 1:2000 01.01.1971 07.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 28.05.2022 05:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.