k.ú.: 614700 - Březová u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592099 - Březová NUTS5 CZ0722592099
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1393 2627112
zahrada 503 336873
ovoc. sad 7 36439
travní p. 1307 2878499
lesní poz ostat.komunikace 1 9155
lesní poz 70 6164297
vodní pl. nádrž umělá 5 5915
vodní pl. tok přirozený 247 77726
vodní pl. tok umělý 2 642
zast. pl. zbořeniště 33 5128
zast. pl. 547 150827
ostat.pl. jiná plocha 602 1121223
ostat.pl. manipulační pl. 37 37906
ostat.pl. neplodná půda 78 39511
ostat.pl. ostat.komunikace 362 146811
ostat.pl. pohřeb. 3 9863
ostat.pl. silnice 52 89535
ostat.pl. zeleň 8 1887
Celkem KN 5257 13739349
Par. DKM 456 243760
Par. KMD 4801 13495589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 399
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 15
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 517
byt.z. byt 8
obč.z. byt 13
obč.z. garáž 1
Celkem JED 22
LV 669
spoluvlastník 995

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2015
KMD 1:1000 09.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 02.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 16.05.2022 13:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.