k.ú.: 615064 - Bříšťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548855 - Bříšťany NUTS5 CZ0522548855
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 449 2458191
zahrada 154 94812
ovoc. sad 34 244304
travní p. 219 399828
lesní poz 16 169227
vodní pl. nádrž umělá 3 2386
vodní pl. tok přirozený 32 20785
zast. pl. společný dvůr 3 899
zast. pl. zbořeniště 2 459
zast. pl. 178 92698
ostat.pl. jiná plocha 37 26280
ostat.pl. manipulační pl. 24 48277
ostat.pl. neplodná půda 12 12485
ostat.pl. ostat.komunikace 88 66231
ostat.pl. pohřeb. 1 2007
ostat.pl. silnice 6 38757
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4440
ostat.pl. zeleň 7 7132
Celkem KN 1267 3689198
Par. KMD 1267 3689198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 46
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 174
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 227
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2016
S-SK GS 1:2880 1841 03.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 22:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.