k.ú.: 615102 - Robčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559041 - Kozojedy NUTS5 CZ0325559041
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 66
orná půda 317 1248262
chmelnice 1 5203
zahrada 34 41622
travní p. 163 404104
lesní poz les s budovou 6 298
lesní poz 101 980025
vodní pl. nádrž umělá 1 685
vodní pl. tok přirozený 9 5376
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 42 22057
ostat.pl. jiná plocha 26 14080
ostat.pl. manipulační pl. 1 48
ostat.pl. neplodná půda 23 11792
ostat.pl. ostat.komunikace 42 23694
ostat.pl. pohřeb. 1 429
ostat.pl. silnice 3 27934
ostat.pl. zeleň 1 834
Celkem KN 773 2786516
Par. DKM 773 2786516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 48
LV 65
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2003
ZMVM 1:2000 01.12.1983 06.07.2003 ,
S-SK GS 1:2880 1839 01.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 15:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.