k.ú.: 615161 - Bučovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592943 - Bučovice NUTS5 CZ0646592943
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4758 8552377
vinice 19 8991
zahrada 1025 587184
ovoc. sad 12 32944
travní p. 89 30511
lesní poz 13 15404
vodní pl. rybník 1 12217
vodní pl. tok přirozený 532 73180
vodní pl. zamokřená pl. 13 7789
zast. pl. společný dvůr 17 6198
zast. pl. zbořeniště 17 3053
zast. pl. 1898 447506
ostat.pl. dráha 7 72715
ostat.pl. jiná plocha 839 551010
ostat.pl. manipulační pl. 152 182328
ostat.pl. neplodná půda 263 176973
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 6882
ostat.pl. ostat.komunikace 1657 374910
ostat.pl. pohřeb. 3 15576
ostat.pl. silnice 173 141700
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 122428
ostat.pl. zeleň 140 255250
Celkem KN 11664 11677126
Par. DKM 11664 11677126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 650
č.p. byt.dům 97
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 215
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.e. garáž 407
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 173
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 6
s roz.jed 1
Celkem BUD 1847
byt.z. byt 784
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 124
obč.z. garáž 10
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 19
Celkem JED 970
LV 3060
spoluvlastník 5172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2011
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.04.2011 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824 1:2880, zavedení THM 1.4.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 07:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.