k.ú.: 615391 - Okřešice u Třebíče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 546933 - Okřešice NUTS5 CZ0634546933
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 902 3652430
zahrada 103 55337
ovoc. sad 2 2722
travní p. 414 692709
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 279 1051597
vodní pl. nádrž umělá 2 2857
vodní pl. rybník 3 71834
vodní pl. tok umělý 12 3095
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 3 1292
zast. pl. 113 61084
ostat.pl. jiná plocha 29 3845
ostat.pl. manipulační pl. 11 26418
ostat.pl. neplodná půda 184 91743
ostat.pl. ostat.komunikace 134 69445
ostat.pl. silnice 12 30274
Celkem KN 2205 5816706
Par. KMD 2205 5816706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 112
LV 134
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 23:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.