k.ú.: 615447 - Budislav u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577910 - Budislav NUTS5 CZ0533577910
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 1848494
zahrada 501 299920
travní p. 843 1559205
lesní poz 120 3478731
vodní pl. nádrž umělá 5 22037
vodní pl. rybník 6 85146
vodní pl. tok přirozený 8 16028
vodní pl. tok umělý 5 401
zast. pl. společný dvůr 3 187
zast. pl. zbořeniště 19 3402
zast. pl. 535 86722
ostat.pl. jiná plocha 227 200195
ostat.pl. manipulační pl. 20 56098
ostat.pl. neplodná půda 254 155733
ostat.pl. ostat.komunikace 281 197140
ostat.pl. silnice 4 38255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 7233
ostat.pl. zeleň 1 1923
Celkem KN 3199 8056850
Par. DKM 9 35625
Par. KMD 3190 8021225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 136
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 518
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 597
spoluvlastník 820

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 15:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.