k.ú.: 615587 - Budkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590410 - Budkov NUTS5 CZ0634590410
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 6530430
zahrada 149 191617
travní p. 74 371949
lesní poz les s budovou 9 416
lesní poz 199 9372490
vodní pl. nádrž umělá 4 10406
vodní pl. rybník 16 106961
vodní pl. tok přirozený 5 2160
vodní pl. tok umělý 18 24933
vodní pl. zamokřená pl. 1 440
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 1 122
zast. pl. 228 126073
ostat.pl. jiná plocha 54 39937
ostat.pl. manipulační pl. 24 49509
ostat.pl. mez, stráň 1 3200
ostat.pl. neplodná půda 29 54402
ostat.pl. ostat.komunikace 92 199092
ostat.pl. pohřeb. 1 3250
ostat.pl. silnice 11 128631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2407
ostat.pl. zeleň 12 76898
Celkem KN 998 17295339
PK 1769 5877006
GP 287 1103764
Celkem ZE 2056 6980770
Par. DKM 440 530533
Par. KMD 27 4030531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 128
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 49
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 233
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 270
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2021
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 01/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 20.05.2022 02:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.