k.ú.: 615617 - Budyně nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564656 - Budyně nad Ohří NUTS5 CZ0423564656
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1324 7907867
zahrada 305 160264
ovoc. sad 27 57729
travní p. 128 185996
lesní poz les(ne hospodář) 2 3168
lesní poz 182 1589644
vodní pl. nádrž přírodní 12 15136
vodní pl. nádrž umělá 8 2815
vodní pl. rybník 1 22770
vodní pl. tok přirozený 197 139218
vodní pl. tok umělý 17 5172
vodní pl. zamokřená pl. 2 2436
zast. pl. společný dvůr 24 2221
zast. pl. zbořeniště 13 1147
zast. pl. 676 219322
ostat.pl. dráha 5 36499
ostat.pl. jiná plocha 98 70092
ostat.pl. manipulační pl. 99 91688
ostat.pl. neplodná půda 130 81848
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2974
ostat.pl. ostat.komunikace 253 254759
ostat.pl. pohřeb. 2 8010
ostat.pl. silnice 105 123045
ostat.pl. skládka 1 251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5828
ostat.pl. zeleň 29 8795
Celkem KN 3644 10998694
Par. DKM 3644 10998694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 420
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 31
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 656
byt.z. byt 49
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 53
LV 838
spoluvlastník 1300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2016
FÚO 1:2000 01.01.1973 29.03.2016 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1973 29.03.2016 extravilán 1:5000, 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1973 část PK z k.ú.Roudníček


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 01:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.