k.ú.: 615625 - Buchlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592102 - Buchlovice NUTS5 CZ0722592102
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2304 5018145
vinice 126 116112
zahrada 1074 816777
ovoc. sad 551 919785
travní p. mez, stráň 1 2361
travní p. plantáž dřevin 1 5926
travní p. 1635 2434467
lesní poz les s budovou 2 72
lesní poz ostat.komunikace 1 24951
lesní poz 410 19959351
vodní pl. nádrž přírodní 3 1634
vodní pl. nádrž umělá 76 153864
vodní pl. rybník 1 3903
vodní pl. tok přirozený 383 164853
vodní pl. tok umělý 45 5927
vodní pl. zamokřená pl. 8 3220
zast. pl. společný dvůr 2 132
zast. pl. 1700 481930
ostat.pl. jiná plocha 774 372441
ostat.pl. manipulační pl. 87 64581
ostat.pl. neplodná půda 183 55408
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 224
ostat.pl. ostat.komunikace 1613 627636
ostat.pl. plantáž dřevin 2 11929
ostat.pl. pohřeb. 4 8189
ostat.pl. silnice 126 348718
ostat.pl. skládka 3 82868
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 74211
ostat.pl. zeleň 43 202347
Celkem KN 11204 31961962
Par. DKM 11204 31961962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 20
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 772
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 305
č.e. ubyt.zař 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 97
bez čp/če jiná st. 157
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 17
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 19
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 9
Celkem BUD 1618
byt.z. byt 117
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 37
Celkem JED 162
LV 2365
spoluvlastník 3684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.10.2003 KÚ Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1989 04.10.2003 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 08:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.