k.ú.: 615803 - Buková u Protivanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589357 - Buková NUTS5 CZ0713589357
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 449 3640736
zahrada 133 58318
ovoc. sad 4 9943
travní p. 470 972551
lesní poz 134 12211534
vodní pl. nádrž umělá 4 14963
vodní pl. rybník 1 274
vodní pl. tok přirozený 4 6757
vodní pl. tok umělý 78 29705
vodní pl. zamokřená pl. 1 493
zast. pl. zbořeniště 6 4515
zast. pl. 260 70125
ostat.pl. jiná plocha 93 41172
ostat.pl. manipulační pl. 19 39737
ostat.pl. neplodná půda 19 35564
ostat.pl. ostat.komunikace 333 258218
ostat.pl. silnice 4 17314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 20329
ostat.pl. zeleň 5 1105
Celkem KN 2025 17433353
Par. KMD 2025 17433353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 137
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 256
LV 298
spoluvlastník 435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
KM-D 1:2000 24.04.2002 29.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 24.04.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.