k.ú.: 615919 - Bukovany u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586072 - Bukovany NUTS5 CZ0645586072
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1536 2660049
vinice 109 60990
zahrada 253 117491
ovoc. sad 1 252
travní p. 27 28064
lesní poz 13 46654
vodní pl. nádrž umělá 3 1858
vodní pl. tok umělý 9 1946
zast. pl. společný dvůr 3 268
zast. pl. zbořeniště 21 3637
zast. pl. 342 98361
ostat.pl. jiná plocha 250 55192
ostat.pl. manipulační pl. 64 57016
ostat.pl. neplodná půda 54 12080
ostat.pl. ostat.komunikace 378 100825
ostat.pl. pohřeb. 1 1735
ostat.pl. silnice 39 27594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14235
ostat.pl. zeleň 9 5367
Celkem KN 3117 3293614
Par. KMD 3117 3293614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 212
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 10
Celkem BUD 323
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 636
spoluvlastník 864

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2016
KM-D 1:2880 01.01.2001 13.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 28.05.2022 18:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.