k.ú.: 615978 - Pocinovice u Semněvic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554201 - Semněvice NUTS5 CZ0321554201
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 18524
orná půda 87 1576152
zahrada 45 39285
travní p. 20 295748
lesní poz 14 806437
vodní pl. nádrž umělá 1 899
vodní pl. tok přirozený 3 1396
vodní pl. tok umělý 11 5023
zast. pl. zbořeniště 3 328
zast. pl. 32 24747
ostat.pl. jiná plocha 17 49121
ostat.pl. neplodná půda 3 4769
ostat.pl. ostat.komunikace 33 53741
ostat.pl. silnice 8 40142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 273
ostat.pl. zeleň 3 377
Celkem KN 285 2916962
Par. KMD 285 2916962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 31
LV 49
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2011
S-SK GS 1838 15.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.