k.ú.: 616010 - Bukovice u Rohozce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581437 - Bukovice NUTS5 CZ0643581437
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 1484662
zahrada 83 84570
ovoc. sad 38 228189
travní p. 59 159608
lesní poz ostat.komunikace 2 4271
lesní poz 15 916570
vodní pl. rybník 3 20682
vodní pl. tok přirozený 28 20639
zast. pl. zbořeniště 1 128
zast. pl. 79 27747
ostat.pl. jiná plocha 49 24832
ostat.pl. manipulační pl. 18 26275
ostat.pl. neplodná půda 46 38955
ostat.pl. ostat.komunikace 62 98272
ostat.pl. silnice 7 39972
ostat.pl. zeleň 20 2444
Celkem KN 732 3177816
Par. DKM 421 2984751
Par. KMD 311 193065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 75
LV 150
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.12.2015 1:1000 17.12.2015 *)
KMD 1:1000 21.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 17.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 01:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.