k.ú.: 616052 - Bukovina nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574813 - Bukovina nad Labem NUTS5 CZ0532574813
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 566 2783790
zahrada školka 1 1522
zahrada 147 105124
ovoc. sad 2 2934
travní p. 326 489892
lesní poz 24 33624
vodní pl. rybník 1 978
vodní pl. tok přirozený 39 72927
vodní pl. tok umělý 105 36139
vodní pl. zamokřená pl. 2 852
zast. pl. společný dvůr 1 205
zast. pl. 142 60159
ostat.pl. jiná plocha 48 22268
ostat.pl. manipulační pl. 36 700309
ostat.pl. neplodná půda 21 13726
ostat.pl. ostat.komunikace 165 89492
ostat.pl. silnice 27 38875
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5089
ostat.pl. zeleň 4 1716
Celkem KN 1659 4459621
Par. DKM 1659 4459621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 125
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 189
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2000
ZMVM 1:2000 16.12.1990 02.10.2000
S-SK GS 1:2880 1840 16.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.