k.ú.: 616079 - Bukovina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581445 - Bukovina NUTS5 CZ0641581445
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 638 1128070
zahrada 221 112459
ovoc. sad 9 10611
travní p. 667 1160529
lesní poz 18 16886
vodní pl. rybník 1 5936
vodní pl. tok přirozený 3 4753
zast. pl. zbořeniště 2 492
zast. pl. 238 64897
ostat.pl. jiná plocha 92 63345
ostat.pl. manipulační pl. 40 21591
ostat.pl. neplodná půda 104 34935
ostat.pl. ostat.komunikace 129 66079
ostat.pl. silnice 6 36640
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4569
ostat.pl. zeleň 3 183
Celkem KN 2172 2731975
Par. KMD 2172 2731975
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 220
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 347
spoluvlastník 487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 07:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.