k.ú.: 616150 - Bukovno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535605 - Bukovno NUTS5 CZ0207535605
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 824 7303125
zahrada 212 145328
ovoc. sad 16 47700
travní p. 32 158550
lesní poz 51 1989699
vodní pl. nádrž umělá 2 2190
zast. pl. společný dvůr 4 3539
zast. pl. zbořeniště 6 7536
zast. pl. 264 134119
ostat.pl. dráha 9 40172
ostat.pl. jiná plocha 52 25763
ostat.pl. manipulační pl. 34 37974
ostat.pl. neplodná půda 20 24468
ostat.pl. ostat.komunikace 122 91841
ostat.pl. pohřeb. 1 1169
ostat.pl. silnice 9 75856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3458
ostat.pl. zeleň 8 3964
Celkem KN 1667 10096451
Par. KMD 1667 10096451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 127
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 342
spoluvlastník 638

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1842 30.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 17.05.2022 16:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.