k.ú.: 616524 - Býkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581461 - Býkovice NUTS5 CZ0641581461
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 2164634
zahrada 143 132519
ovoc. sad 8 18796
travní p. 448 989639
lesní poz 375 1287919
vodní pl. nádrž umělá 1 138
vodní pl. rybník 9 27292
vodní pl. tok přirozený 16 12521
zast. pl. společný dvůr 2 663
zast. pl. zbořeniště 3 767
zast. pl. 165 60664
ostat.pl. jiná plocha 23 5385
ostat.pl. manipulační pl. 21 25221
ostat.pl. neplodná půda 217 129111
ostat.pl. ostat.komunikace 148 148688
ostat.pl. silnice 8 121293
ostat.pl. zeleň 3 8529
Celkem KN 2007 5133779
Par. DKM 13 30179
Par. KMD 1994 5103600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 163
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 225
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2012
Ost. 1:2500 01.01.1950 20.11.2012 scelení
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 25.05.2022 12:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.