k.ú.: 616834 - Líšno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529451 - Bystřice NUTS5 CZ0201529451
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 558 4180846
zahrada 303 267959
ovoc. sad 13 35085
travní p. 233 335505
lesní poz 54 1277849
vodní pl. nádrž přírodní 2 7807
vodní pl. rybník 3 17658
vodní pl. tok přirozený 3 4898
vodní pl. tok umělý 27 14071
zast. pl. společný dvůr 1 133
zast. pl. zbořeniště 4 499
zast. pl. 409 138855
ostat.pl. dráha 9 23481
ostat.pl. jiná plocha 41 23994
ostat.pl. manipulační pl. 35 66656
ostat.pl. neplodná půda 19 15780
ostat.pl. ostat.komunikace 136 89692
ostat.pl. silnice 41 100270
ostat.pl. zeleň 21 40854
Celkem KN 1912 6641892
Par. DKM 1912 6641892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 217
č.p. zem.stav 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 4
Celkem BUD 403
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 459
spoluvlastník 740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2004
ZMVM 1:2000 01.05.1990 20.12.2004 1.11.1981 1:2000,
THM-V 1:2000 01.04.1961 01.05.1990 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 17.05.2022 16:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.