k.ú.: 617113 - Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588393 - Bystřice pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588393
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 8 2937
orná půda 2120 3966342
zahrada školka 3 2175
zahrada 2247 1022035
ovoc. sad 76 280953
travní p. 390 348693
lesní poz 307 961768
vodní pl. nádrž umělá 6 13251
vodní pl. tok přirozený 198 66655
vodní pl. tok umělý 24 5490
vodní pl. zamokřená pl. 27 16104
zast. pl. společný dvůr 23 4658
zast. pl. zbořeniště 32 9599
zast. pl. 2982 658412
ostat.pl. dráha 63 103723
ostat.pl. jiná plocha 583 498194
ostat.pl. manipulační pl. 345 328594
ostat.pl. neplodná půda 128 66003
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1199
ostat.pl. ostat.komunikace 1169 500265
ostat.pl. pohřeb. 12 30138
ostat.pl. silnice 297 182891
ostat.pl. skládka 15 116528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 75249
ostat.pl. zeleň 172 158940
Celkem KN 11274 9420796
Par. DKM 11274 9420796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1109
č.p. byt.dům 83
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 73
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 29
č.p. rod.dům 272
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 749
bez čp/če jiná st. 307
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 45
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 4
Celkem BUD 2893
byt.z. byt 1022
byt.z. garáž 39
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. byt 170
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 1260
LV 3862
spoluvlastník 6387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.11.2021
DKM 1:1000 19.12.2005
ZMVM 1:2000 01.10.1987 19.12.2005 mimo zastavěné území obce
Ins. A 1:1000 01.01.1952 19.12.2005 zastavěná část obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 09:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.