k.ú.: 617156 - Bystřička I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541711 - Bystřička NUTS5 CZ0723541711
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 176221
zahrada 56 53712
ovoc. sad 4 15889
travní p. mez, stráň 3 17620
travní p. 280 889559
lesní poz 244 2648594
vodní pl. nádrž umělá 2 93621
vodní pl. tok přirozený 34 152510
vodní pl. zamokřená pl. 1 612
zast. pl. společný dvůr 3 1873
zast. pl. zbořeniště 6 197
zast. pl. 404 78696
ostat.pl. jiná plocha 105 65248
ostat.pl. manipulační pl. 39 29395
ostat.pl. neplodná půda 251 277499
ostat.pl. ostat.komunikace 102 74593
ostat.pl. silnice 56 62706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 82 61273
ostat.pl. zeleň 2 882
Celkem KN 1741 4700700
Par. DKM 879 1268325
Par. KMD 862 3432375
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 48
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 208
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 3
Celkem BUD 395
LV 337
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.02.2009
KMD 1:1000 02.02.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1961 02.02.2009
S-SK ŠS 1:2880 1829 02.02.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 07:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.