k.ú.: 617300 - Bzí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557951 - Letiny NUTS5 CZ0324557951
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1222283
zahrada 60 52944
ovoc. sad 14 27007
travní p. 188 325687
lesní poz 73 2976522
vodní pl. nádrž umělá 9 2373
vodní pl. tok přirozený 35 5686
zast. pl. 44 24988
ostat.pl. jiná plocha 42 9440
ostat.pl. manipulační pl. 9 10379
ostat.pl. neplodná půda 43 22938
ostat.pl. ostat.komunikace 85 32744
ostat.pl. silnice 36 31791
ostat.pl. zeleň 3 262
Celkem KN 827 4745044
Par. DKM 827 4745044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 42
LV 88
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.01.2011
ZMVM 1:2000 01.01.1990 06.01.2011
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 14:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.