k.ú.: 617440 - Cekov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559768 - Cekov NUTS5 CZ0326559768
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1842717
zahrada 101 44729
ovoc. sad 2 14041
travní p. 67 674082
lesní poz 16 753394
vodní pl. nádrž umělá 3 588
vodní pl. rybník 2 449580
vodní pl. tok přirozený 20 20670
vodní pl. tok umělý 13 10959
zast. pl. společný dvůr 1 827
zast. pl. zbořeniště 2 746
zast. pl. 132 50209
ostat.pl. dráha 1 15293
ostat.pl. dálnice 13 168848
ostat.pl. jiná plocha 20 9229
ostat.pl. manipulační pl. 9 10057
ostat.pl. neplodná půda 4 3405
ostat.pl. ostat.komunikace 85 150547
ostat.pl. silnice 6 68727
ostat.pl. zeleň 54 5204
Celkem KN 684 4293852
Par. DKM 684 4293852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 84
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 130
LV 175
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2003 redukce střešních plášťů na vlastnické hranici
DKM-KPÚ 28.05.2003 1:1000 29.05.2003 *)
ZMVM 1:2000 04.12.1986 29.05.2003
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 24.05.2022 15:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.