k.ú.: 617504 - Pekla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577936 - Cerekvice nad Loučnou NUTS5 CZ0533577936
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 1996393
zahrada 81 59057
ovoc. sad 2 4558
travní p. 305 616581
lesní poz 13 15775
vodní pl. tok přirozený 38 23139
vodní pl. tok umělý 33 11449
zast. pl. zbořeniště 3 616
zast. pl. 80 29145
ostat.pl. jiná plocha 81 60379
ostat.pl. manipulační pl. 1 9494
ostat.pl. neplodná půda 37 47900
ostat.pl. ostat.komunikace 107 68465
ostat.pl. silnice 5 13273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3681
Celkem KN 1036 2959905
Par. DKM 1036 2959905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 17
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 75
LV 257
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.1998
ZMVM 1:2000 10.10.1994 07.12.1998
S-SK GS 1:2880 1824 10.10.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.