k.ú.: 617628 - Cetechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588407 - Cetechovice NUTS5 CZ0721588407
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72033 - Koryčany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1358 3668968
vinice 57 58886
zahrada 183 153461
ovoc. sad 83 143623
travní p. 462 511622
lesní poz 80 2555376
vodní pl. nádrž přírodní 1 701
vodní pl. tok přirozený 120 21949
zast. pl. 184 67434
ostat.pl. jiná plocha 71 31455
ostat.pl. manipulační pl. 36 45505
ostat.pl. neplodná půda 38 15838
ostat.pl. ostat.komunikace 438 167893
ostat.pl. pohřeb. 4 1184
ostat.pl. silnice 49 33103
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9333
ostat.pl. zeleň 1 10
Celkem KN 3169 7486341
Par. KMD 3169 7486341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 113
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 173
LV 324
spoluvlastník 1754

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.