k.ú.: 617733 - Cidlina na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590428 - Cidlina NUTS5 CZ0634590428
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 2559072
zahrada 88 86270
travní p. 28 158673
lesní poz ostat.komunikace 7 48061
lesní poz 52 5585740
vodní pl. nádrž umělá 1 497
vodní pl. rybník 1 1503
vodní pl. tok přirozený 1 293
vodní pl. tok umělý 45 15350
zast. pl. 98 41146
ostat.pl. jiná plocha 16 10583
ostat.pl. manipulační pl. 16 29451
ostat.pl. neplodná půda 16 47475
ostat.pl. ostat.komunikace 63 96675
ostat.pl. silnice 4 55042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1234
Celkem KN 660 8737065
Par. KMD 660 8737065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 91
LV 104
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 28.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 10:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.