k.ú.: 617814 - Brloh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 565971 - Louny NUTS5 CZ0424565971
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 231 1848663
chmelnice 50 122728
zahrada 93 49864
ovoc. sad 1 3024
travní p. 95 368949
lesní poz les(ne hospodář) 2 45139
lesní poz 46 164122
vodní pl. nádrž umělá 4 1318
vodní pl. tok přirozený 44 21675
zast. pl. společný dvůr 7 776
zast. pl. zbořeniště 7 1193
zast. pl. 111 47821
ostat.pl. dráha 1 20068
ostat.pl. jiná plocha 11 2008
ostat.pl. manipulační pl. 14 18716
ostat.pl. neplodná půda 96 120284
ostat.pl. ostat.komunikace 98 57346
ostat.pl. pohřeb. 1 3229
ostat.pl. silnice 17 32842
ostat.pl. zeleň 24 9943
Celkem KN 953 2939708
Par. DKM 953 2939708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 110
LV 167
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.09.2000 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 15.03.1989 03.09.2000
S-SK GS 1:2880 1841 14.03.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 18:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.