k.ú.: 617831 - Citonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593851 - Citonice NUTS5 CZ0647593851
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 6804884
vinice 37 323698
zahrada 231 162833
ovoc. sad 7 55841
travní p. 80 193253
lesní poz les(ne hospodář) 1 21480
lesní poz 78 668527
vodní pl. nádrž umělá 2 3965
vodní pl. rybník 2 23363
vodní pl. tok přirozený 55 37901
vodní pl. tok umělý 3 2157
vodní pl. zamokřená pl. 9 9256
zast. pl. zbořeniště 8 1754
zast. pl. 393 120909
ostat.pl. dráha 11 117880
ostat.pl. jiná plocha 135 62426
ostat.pl. manipulační pl. 38 61664
ostat.pl. neplodná půda 6 13819
ostat.pl. ostat.komunikace 143 185406
ostat.pl. pohřeb. 1 1291
ostat.pl. silnice 12 68197
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5243
ostat.pl. zeleň 5 557
Celkem KN 1588 8946304
PK 15 65462
GP 603 6414213
Celkem ZE 618 6479675
Par. KMD 1309 1933348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 22
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 48
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 2
Celkem BUD 378
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 482
spoluvlastník 682

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2017
S-SK ŠD 1:2500 1935 v extravilánu nedokončené scelení


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 05:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.