k.ú.: 618080 - Cvikov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561479 - Cvikov NUTS5 CZ0511561479
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 2426384
zahrada 1167 663019
travní p. mez, stráň 5 3419
travní p. 769 3007594
lesní poz 169 9684794
vodní pl. nádrž umělá 6 15908
vodní pl. rybník 7 24091
vodní pl. tok přirozený 76 69997
vodní pl. tok umělý 11 5419
vodní pl. zamokřená pl. 31 43949
zast. pl. společný dvůr 4 889
zast. pl. zbořeniště 38 11529
zast. pl. 1329 385778
ostat.pl. jiná plocha 291 150867
ostat.pl. manipulační pl. 101 190304
ostat.pl. neplodná půda 207 326253
ostat.pl. ostat.komunikace 366 445536
ostat.pl. pohřeb. 1 14559
ostat.pl. silnice 23 154138
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 50649
ostat.pl. zamokřená pl. 5 16945
ostat.pl. zeleň 59 119266
Celkem KN 4855 17811287
Par. DKM 4855 17811287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 537
č.p. byt.dům 28
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 206
č.p. rod.rekr 4
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 185
bez čp/če jiná st. 176
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1300
byt.z. byt 731
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 18
obč.z. garáž 1
Celkem JED 766
LV 1885
spoluvlastník 2803

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.09.2019 Cvikov-2 (sever).
DKM 1:1000 24.11.2017 Cvikov jih
FÚO 1:2000 31.12.1979 10.09.2019 Od 1979 dle KP. FÚO 2 Cvikov, 2000 (námitky 1979).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 14:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.