k.ú.: 618110 - Trávník u Cvikova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561479 - Cvikov NUTS5 CZ0511561479
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 113252
zahrada 98 54974
travní p. 197 918832
lesní poz 56 2345388
vodní pl. nádrž umělá 1 10446
vodní pl. tok umělý 4 7361
vodní pl. zamokřená pl. 2 4485
zast. pl. zbořeniště 27 7567
zast. pl. 80 18792
ostat.pl. jiná plocha 7 689
ostat.pl. manipulační pl. 6 5451
ostat.pl. neplodná půda 58 44021
ostat.pl. ostat.komunikace 48 58950
ostat.pl. pohřeb. 1 1256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2448
Celkem KN 605 3593912
Par. DKM 605 3593912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 78
LV 105
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2014
FÚO 1:2000 31.12.1979 30.09.2014 Od 1979 dle KP. FÚO2 Cvikov (námitky 1979).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.