k.ú.: 618187 - Čachotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568490 - Čachotín NUTS5 CZ0631568490
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 787 3611250
zahrada 128 53769
ovoc. sad 6 6047
travní p. 562 966796
lesní poz 258 1365213
vodní pl. nádrž umělá 5 10724
vodní pl. rybník 5 21494
vodní pl. tok umělý 58 11325
zast. pl. společný dvůr 2 129
zast. pl. zbořeniště 2 853
zast. pl. 148 61583
ostat.pl. jiná plocha 49 14201
ostat.pl. manipulační pl. 46 45240
ostat.pl. neplodná půda 26 9416
ostat.pl. ostat.komunikace 143 94472
ostat.pl. pohřeb. 2 4504
ostat.pl. silnice 7 24471
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2914
ostat.pl. zeleň 1 243
Celkem KN 2239 6304644
Par. DKM 3 3223
Par. KMD 2236 6301421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 18
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 135
LV 196
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2013
S-SK GS 1:2880 1838 15.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 23:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.