k.ú.: 618322 - Blížňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571491 - Hrochův Týnec NUTS5 CZ0531571491
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 2468564
zahrada 55 30331
ovoc. sad 4 16904
travní p. 111 627807
lesní poz 5 24560
vodní pl. nádrž umělá 1 121
vodní pl. tok přirozený 17 85191
zast. pl. společný dvůr 2 1070
zast. pl. zbořeniště 4 3254
zast. pl. 69 44693
ostat.pl. jiná plocha 25 6742
ostat.pl. manipulační pl. 13 10363
ostat.pl. neplodná půda 37 34779
ostat.pl. ostat.komunikace 28 57885
ostat.pl. silnice 13 76250
ostat.pl. zeleň 1 288
Celkem KN 579 3488802
Par. DKM 365 3343481
Par. KMD 214 145321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 68
LV 170
spoluvlastník 346

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2012
DKM-KPÚ 1:1000 30.03.2012
KM-D 18.02.2001 10.05.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 19:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.