k.ú.: 618331 - Čankovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571270 - Čankovice NUTS5 CZ0531571270
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 3600294
zahrada 96 63126
ovoc. sad 6 18293
travní p. 17 28926
lesní poz 2 2564
vodní pl. nádrž umělá 3 3486
vodní pl. tok přirozený 9 7810
vodní pl. tok umělý 3 8706
zast. pl. společný dvůr 2 226
zast. pl. zbořeniště 1 289
zast. pl. 177 78960
ostat.pl. jiná plocha 47 35229
ostat.pl. manipulační pl. 36 204979
ostat.pl. neplodná půda 3 7049
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 602
ostat.pl. ostat.komunikace 26 32575
ostat.pl. pohřeb. 1 48
ostat.pl. silnice 20 71081
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9326
ostat.pl. zeleň 13 14868
Celkem KN 752 4188437
Par. DKM 752 4188437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 170
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 272
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.09.2007 1:1000 15.10.2007 *)
DKM 1:1000 21.12.2005
S-SK GS 1:2880 1839 15.10.2007
S-SK GS 1:2880 1839 21.12.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 28.05.2022 18:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.