k.ú.: 618501 - Čáslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590436 - Čáslavice NUTS5 CZ0634590436
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 737 6527810
zahrada 254 159346
ovoc. sad 17 52614
travní p. 350 368833
lesní poz les s budovou 1 9
lesní poz 131 2079170
vodní pl. nádrž umělá 7 5915
vodní pl. rybník 14 143862
vodní pl. tok přirozený 6 12683
vodní pl. tok umělý 148 33645
zast. pl. zbořeniště 1 115
zast. pl. 382 166726
ostat.pl. jiná plocha 154 174321
ostat.pl. manipulační pl. 28 30544
ostat.pl. neplodná půda 38 25901
ostat.pl. ostat.komunikace 183 244636
ostat.pl. pohřeb. 3 3264
ostat.pl. silnice 23 132833
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14565
ostat.pl. zeleň 8 7837
Celkem KN 2487 10184629
Par. KMD 2487 10184629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 170
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 64
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 379
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 9
Celkem JED 27
LV 523
spoluvlastník 757

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
S-SK ŠD 1:2500 1947 15.12.2017 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 15.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 21:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.