k.ú.: 618594 - Velký Rapotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560715 - Tachov NUTS5 CZ0327560715
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 2150031
zahrada 39 20246
ovoc. sad 1 14457
travní p. 80 735118
lesní poz 7 337164
vodní pl. nádrž umělá 4 3538
vodní pl. rybník 3 13668
vodní pl. tok přirozený 28 54981
vodní pl. tok umělý 6 7714
vodní pl. zamokřená pl. 9 41426
zast. pl. zbořeniště 1 64
zast. pl. 65 44013
ostat.pl. jiná plocha 47 78768
ostat.pl. manipulační pl. 5 20393
ostat.pl. neplodná půda 13 29166
ostat.pl. ostat.komunikace 41 117646
ostat.pl. silnice 4 36301
ostat.pl. zeleň 3 23230
Celkem KN 418 3727924
Par. DKM 418 3727924
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 32
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 62
LV 69
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.11.2010 1:1000 15.11.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838 15.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 05:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.