k.ú.: 618608 - Částkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592137 - Částkov NUTS5 CZ0722592137
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 751 2152077
zahrada 164 130390
ovoc. sad 4 7851
travní p. 698 2044148
lesní poz ostat.komunikace 5 1737
lesní poz 139 1703535
vodní pl. tok přirozený 31 38458
zast. pl. společný dvůr 1 166
zast. pl. zbořeniště 17 2700
zast. pl. 211 72542
ostat.pl. jiná plocha 232 177065
ostat.pl. manipulační pl. 16 42147
ostat.pl. neplodná půda 89 45873
ostat.pl. ostat.komunikace 131 83126
ostat.pl. pohřeb. 3 2321
ostat.pl. silnice 190 72618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 8845
Celkem KN 2697 6585599
Par. KMD 2697 6585599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 35
Celkem BUD 204
byt.z. byt 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 386
spoluvlastník 769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 07:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.