k.ú.: 618624 - Častolovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576182 - Častolovice NUTS5 CZ0524576182
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 1843576
zahrada mez, stráň 1 3941
zahrada 575 323027
travní p. mez, stráň 8 7382
travní p. 234 1474335
lesní poz les(ne hospodář) 4 2061
lesní poz 20 452925
vodní pl. nádrž umělá 2 12697
vodní pl. rybník 6 42966
vodní pl. tok přirozený 44 174885
zast. pl. společný dvůr 3 990
zast. pl. 791 250608
ostat.pl. dráha 14 74715
ostat.pl. jiná plocha 133 91386
ostat.pl. manipulační pl. 36 101476
ostat.pl. mez, stráň 1 1508
ostat.pl. neplodná půda 47 72376
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3971
ostat.pl. ostat.komunikace 243 239008
ostat.pl. pohřeb. 1 4329
ostat.pl. silnice 23 95605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 42866
ostat.pl. zeleň 64 304392
Celkem KN 2494 5621025
Par. DKM 2494 5621025
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 294
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 131
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 176
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 28
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 786
byt.z. byt 210
obč.z. byt 2
Celkem JED 212
LV 939
spoluvlastník 1396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2019
DKM-KPÚ 1:1000 15.06.2015
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.05.2022 03:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.