k.ú.: 618691 - Ctiboř u Častrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547719 - Častrov NUTS5 CZ0633547719
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 2484763
zahrada 70 37155
travní p. 425 983128
lesní poz 276 1732383
vodní pl. nádrž umělá 1 7615
vodní pl. rybník 23 222037
vodní pl. tok přirozený 5 1621
vodní pl. tok umělý 72 18702
vodní pl. zamokřená pl. 13 13368
zast. pl. společný dvůr 10 764
zast. pl. zbořeniště 2 786
zast. pl. 83 33430
ostat.pl. jiná plocha 72 40244
ostat.pl. manipulační pl. 38 22721
ostat.pl. neplodná půda 27 18207
ostat.pl. ostat.komunikace 109 74965
ostat.pl. pohřeb. 1 564
ostat.pl. silnice 48 44108
Celkem KN 1798 5736561
Par. KMD 1798 5736561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 73
LV 151
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.01.2010
S-SK GS 1:2880 1829 27.01.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 06:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.