k.ú.: 618756 - Čavisov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 569119 - Čavisov NUTS5 CZ0806569119
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 1493321
zahrada 204 110221
travní p. 237 358628
lesní poz les s budovou 1 10
lesní poz 115 1930561
vodní pl. nádrž umělá 1 361
vodní pl. tok přirozený 11 7063
vodní pl. zamokřená pl. 1 260
zast. pl. společný dvůr 2 1669
zast. pl. zbořeniště 3 229
zast. pl. 222 56295
ostat.pl. jiná plocha 41 17480
ostat.pl. manipulační pl. 33 19221
ostat.pl. neplodná půda 1 387
ostat.pl. ostat.komunikace 91 79906
ostat.pl. pohřeb. 1 1734
ostat.pl. silnice 12 21790
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6319
ostat.pl. zeleň 10 3725
Celkem KN 1277 4109180
Par. KMD 1277 4109180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 120
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 218
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
Celkem JED 7
LV 262
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2017
KM-D 1:2000 28.07.2000 08.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1936 28.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 24.05.2022 07:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.