k.ú.: 618772 - Čečelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534749 - Čečelice NUTS5 CZ0206534749
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1755 9860262
zahrada 195 95435
ovoc. sad 3 11728
travní p. 96 411534
lesní poz 58 446322
vodní pl. nádrž umělá 3 2491
vodní pl. tok umělý 179 38276
vodní pl. zamokřená pl. 103 55817
zast. pl. společný dvůr 3 1140
zast. pl. zbořeniště 7 2298
zast. pl. 382 165602
ostat.pl. dráha 2 34512
ostat.pl. jiná plocha 58 51066
ostat.pl. manipulační pl. 63 41036
ostat.pl. neplodná půda 207 119214
ostat.pl. ostat.komunikace 140 131489
ostat.pl. pohřeb. 1 3659
ostat.pl. silnice 13 75412
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3245
ostat.pl. zeleň 14 1492
Celkem KN 3286 11552030
PK 2 11553
Celkem ZE 2 11553
Par. KMD 3286 11552030
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 218
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 335
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 633
spoluvlastník 1651

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.05.2022 03:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.