k.ú.: 618926 - Čechy pod Kosířem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589381 - Čechy pod Kosířem NUTS5 CZ0713589381
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 604 5224730
zahrada 458 278097
ovoc. sad 6 21105
travní p. 55 43093
lesní poz 25 2494245
vodní pl. nádrž umělá 3 2096
vodní pl. rybník 2 15226
vodní pl. tok přirozený 9 63195
zast. pl. společný dvůr 1 234
zast. pl. zbořeniště 5 23069
zast. pl. 503 132114
ostat.pl. jiná plocha 90 109584
ostat.pl. manipulační pl. 18 11923
ostat.pl. neplodná půda 1 4587
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4958
ostat.pl. ostat.komunikace 132 342483
ostat.pl. pohřeb. 1 5040
ostat.pl. silnice 18 90799
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13133
ostat.pl. zeleň 91 323766
Celkem KN 2027 9203477
Par. DKM 916 8528786
Par. KMD 1111 674691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 364
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 3
Celkem BUD 498
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 659
spoluvlastník 933

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.11.2015
KMD 1:1000 24.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 08:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.