k.ú.: 619027 - Čejkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 808
orná půda 715 2192139
zahrada 123 89140
travní p. mez, stráň 17 6533
travní p. 975 2592242
lesní poz les(ne hospodář) 1 182
lesní poz 432 1927687
vodní pl. nádrž umělá 4 15297
vodní pl. rybník 7 235990
vodní pl. tok přirozený 1 2320
vodní pl. tok umělý 32 9484
vodní pl. zamokřená pl. 4 447
zast. pl. zbořeniště 2 897
zast. pl. 134 80108
ostat.pl. jiná plocha 46 23563
ostat.pl. manipulační pl. 19 20836
ostat.pl. mez, stráň 5 4782
ostat.pl. neplodná půda 512 264412
ostat.pl. ostat.komunikace 93 114072
ostat.pl. silnice 3 14635
ostat.pl. zeleň 4 524
Celkem KN 3131 7596098
Par. KMD 3131 7596098
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 126
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 6
Celkem JED 16
LV 255
spoluvlastník 545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.01.2014
S-SK GS 1:2880 1837 22.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.