k.ú.: 619426 - Čeložnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586111 - Čeložnice NUTS5 CZ0645586111
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 789 1432586
vinice 29 26114
zahrada 136 85199
ovoc. sad 11 17334
travní p. 175 156519
lesní poz les(ne hospodář) 2 10469
lesní poz 92 4249028
vodní pl. nádrž umělá 2 2702
vodní pl. tok přirozený 3 1842
vodní pl. tok umělý 10 883
vodní pl. zamokřená pl. 1 9517
zast. pl. společný dvůr 10 623
zast. pl. zbořeniště 8 1262
zast. pl. 316 81282
ostat.pl. jiná plocha 149 66883
ostat.pl. manipulační pl. 45 50117
ostat.pl. neplodná půda 39 23709
ostat.pl. ostat.komunikace 245 86139
ostat.pl. silnice 2 12273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1765
ostat.pl. zeleň 8 2867
Celkem KN 2074 6319113
Par. DKM 265 507655
Par. KMD 1809 5811458
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 36
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 97
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 315
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 522
spoluvlastník 745

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.02.2018 1:1000 02.03.2018 *)
KMD 1:1000 22.11.2017
DKM-KPÚ 16.12.2011 1:1000 16.12.2011 *)
KM-D 1:2880 01.01.2001 02.03.2018 část území v KoPÚ Kostelec u Kyjova
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 25.05.2022 12:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.